top of page

Je nám velikou ctí, že můžeme slavnostně oznámit, že záštitu nad naším koncertem osobně převzal primátor hlavního města Prahy doc. Mudr. Bohuslav Svoboda, CSc. Vnímáme to jako čestnou poctu našemu snažení a velice děkujeme!

 

S pokorou tak navazujeme na historicky vřelý vztah k hlavnímu městu, který Bedřich Smetana choval. Zde prožil většinu života a i své nejznámější dílo, cyklus symfonických básní Má vlast, královskému městu Praze věnoval. "Skladby tyto věnovati chci slavnému městu Praze, poněvadž zde nabyl jsem hudebního vzdělání a zde dlouhá léta jsem veřejně účinkoval".

 

Stejně tak i my chceme koncertem vzdát hold našemu hlavnímu městu a rádi bychom Vás pozvali k tomuto kulturnímu svátku.

MHMP.jpg
www.smetana2024.com
bottom of page